Zo werken we veilig aan nieuwe tuinen en buitenruimtes

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

Dat begint al ver voordat we bij u aan de slag gaan. We hebben een gespecialiseerd bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) laten maken. Daarin staat welke gevaren er zijn bij het uitvoeren van tuinaanleg en hoe we ongelukken voorkomen. Op basis hiervan zijn praktische werkinstructies gemaakt. Elk kwartaal besteden we hier aandacht aan in toolboxmeetings met het team. Al onze medewerkers hebben bovendien een VCA-training gevolgd. Ze weten daardoor hoe ze veilig en gezond hun werk kunnen doen. Kortom: aandacht voor veiligheid zit in onze bedrijfscultuur.

ALTIJD VEILIG AAN DE SLAG OP JOUW LOCATIE

Als we bij u komen werken, zijn we goed voorbereid. Medewerkers hebben bijvoorbeeld de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bij zich. Daarbij kunt u denken aan veiligheidsschoenen en helmen. We controleren regelmatig of de materialen nog in goede staat zijn en er liggen reserve-exemplaren in de werkbussen. Zo kan iedereen altijd veilig aan de slag. Voor we starten voeren medewerkers een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) uit. Dat is een korte beoordeling van de werkomgeving: is het veilig om hier aan de slag te gaan of moeten we voorzorgsmaatregelen nemen?

VOORZORGSMAATREGELEN OM RISICO’S WEG TE NEMEN

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom nemen we verschillende maatregelen om risico’s te verminderen. U kunt bijvoorbeeld denken aan het weghalen van puin of obstakels, zodat onze medewerkers niet struikelen tijdens het werk. Of aan het afzetten en markeren van containers op de weg of een parkeerplaats, zodat verkeersgebruikers er niet per ongeluk tegenaan botsen. Soms zetten we ons werkterrein af. Als we op een schoolplein aan het werk zijn, willen we niet dat kinderen in de pauze per ongeluk bij onze gereedschappen in de buurt kunnen komen. Als we naar huis gaan controleren we altijd of de omgeving veilig is. Zijn er bijvoorbeeld geen kuilen waar iemand in kan vallen als wij weg zijn?

GOED VOORBEREID OP CALAMITEITEN

Mocht het toch misgaan? Dan zijn we goed voorbereid. Al onze medewerkers hebben een BHV-training gevolgd. Ook zijn onze werkbussen uitgerust met een EHBO-koffer. Zo kunnen we direct eerste hulp verlenen bij een ongeluk. We hebben ook met elkaar doorgenomen wat er in zo’n geval moet gebeuren en wie er gewaarschuwd moeten worden. Dat maakt het makkelijker om rustig te blijven als het echt nodig is.

WAAROM WE VEILIGHEID ZO BELANGRIJK VINDEN

De reden dat we zo serieus bezig zijn met veiligheid? Die is simpel. We willen dat al onze medewerkers aan het einde van de dag weer gezond thuis komen. Ook vinden we het belangrijk dat niemand in de omgeving van ons werk gewond raakt door onze werkzaamheden. Dat kost soms misschien wat meer moeite, maar dat hebben we er graag voor over. Uiteindelijk is dat ook in uw belang, want in een veilige tuin of buitenruimte kunnen we zonder onderbrekingen doorwerken en is de klus dus eerder geklaard!